uturkyrkan.se - Enkel och kostnadsfri anmälan om utträde ur svenska kyrkan
Vad sker när man går ur svenska kyrkan?

Denna sida är utskriven från www.uturkyrkan.se

En vanlig frågeställning som många ställer sig är vad det egentligen innebär att vara medlem i svenska kyrkan, och vad det innebär att gå ur.

Innan år 1996 blev alla svenskar automatiskt medlemmar i svenska kyrkan vid födseln om deras föräldrar var medlemmar. Numera blir man normalt sett medlem i samband med dopet. Ansvaret för medlemsskap har alltså flyttats från staten/kyrkan till föräldrarna.

Man kan naturligtvis också själv välja att bli medlem i svenska kyrkan vid ett senare tillfälle.

Här har vi sammanställt några av de frågetecken som kan dyka upp inför valet att lämna Svenska kyrkan.


Är jag medlem i svenska kyrkan?
Om du är född i Sverige före 1996 är du normalt sett medlem i svenska kyrkan. Det gäller även om du inte är konfirmerad eller döpt.
Om du är osäker så kan du titta på din senaste deklaration där du kan se om du betalar kyrkoavgift.

Tror jag på svenska kyrkans budskap?
Den svenska kyrkans tro är baserad på tron om en personlig gud, "Gud", och att hans son, Jesus, är världens frälsare.
Det enklaste sättet att ta reda på om man tror på svenska kyrkans tro är att läsa trosbekännelsen:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.


Giftermål
Man kan gifta sig i svenska kyrkan om den ena partnern är medlem.
Om man har valt att gå ur kyrkan bör man fråga sig om man vill bli vigd i dess regi. Man kan istället välja ett civilt (borgerligt) giftermål, där man dessutom har större möjlighet att välja var och hur man vill gifta sig.

Dop
Man kan fortfarande döpa sina barn i svenska kyrkans regi även om man själv inte är medlem. Svenska kyrkan erbjuder medlemskap i kyrkan i samband med dopet. Man bör dock fråga sig om det är lämpligt att döpa sina barn om man själv inte är medlem i svenska kyrkan. Varför döpa sitt barn om man inte tror på kyrkans budskap? Barnet kan senare själv välja att bli döpt, t.ex. i samband med konfirmation.
Dopet är inte en namngivningsceremoni i juridisk anda, utan är en rent religiös ceremoni.
Som icke troende kan man ha en egen ceremoni, ett barnavälkomnande. Vissa kommuner bistår med denna tjänst, men man kan också göra det helt i egen regi. Föreningen humanisterna har mer information på sin hemsida.

Konfirmation
Konfirmera sig kan endast den som är medlem i svenska kyrkan och är döpt göra. Om du har barn och de senare vill konfirmera sig kan de själva välja att bli medlemmar i svenska kyrkan och bli döpta för att sedan kunna konfirmera sig.

Begravning
Som medlem i svenska kyrkan har man rätten att bli begravd i kristen regi med tillhörande andakt i ett kyrkorum.
Som icke-medlem betalar man istället en begravningsavgift till svenska kyrkan eller kommunen, som ger rätt till begravningsplats på en gravplats eller kyrkogård.
Begravningsavgiften är avsevärt mindre än den avgift man betalar till svenska kyrkan som medlem.
Klicka här om du vill se skattesatserna för din kommun.
Den avgift man betalar täcker också personalkostnader för hantering av den avlidna, skötsel av begravningsplats, transport av kista till den plats där begravningsceremonin hålls samt vidare transport till begravningsplats/krematorium.
Kostnader för själva kistan, urna, begravningsentreprenör och liknande bekostar man själv/de efterlevande oavsett kyrkomedlemskap eller ej.
Man kan, precis som vid giftermål, välja att hålla en civil (borgerlig) ceremoni.

Rösträtt i kyrkofullmäktige
Det är endast som medlem i Svenska kyrkan som du har rösträtt i kyrkofullmäktige.

Deltagande i kyrkliga aktiviteter som begravning, giftermål, gudstjänster med mera
Man behöver inte vara medlem i svenska kyrkan för att närvara vid andakter av olika slag som till exempel begravning, giftermål, konserter, gudstjänster med mera.

Bevarande av kulturbyggnader
En del väljer att stanna kvar i Svenska kyrkan för att stödja vårt gemensamma kulturarv, som bevarande av kyrkobyggnader och liknande. Vad gäller kyrkobyggnaderna så betalar den svenska staten ut pengar till Svenska kyrkan för detta och kommer under år 2007 att betala ut 300 miljoner kronor för detta underhåll. Detta kommer att ökas upp till 460 miljoner kronor år 2009.
Dessa pengar tas ut på skattesedeln oavsett medlemskap i kyrkan.
Läs mer om detta på Svenska kyrkans hemsida.
Svenska kyrkan har tillgångar på cirka 40 miljarder kronor och 25.000 anställda.

Kyrkoskatt/avgift
Som medlem i svenska kyrkan betalar du varje år en kyrkoskatt/avgift. När du går ur kyrkan får du istället betala en, betydligt lägre, begravningsavgift.
För att slippa betala kyrkoskatt för hela nästkommande år behöver du gå ur kyrkan senast den sista oktober.

Kyrkans sociala åtaganden
Svenska kyrkan utför en del socialt hjälparbete som att hjälpa hemlösa och utsatta människor. Detta kan för vissa vara en anledning att vara kvar som medlem i svenska kyrkan även om man själv inte har en tro.
Istället för medlemskap i kyrkan kan man gå med i eller skänka pengar till en religiöst och partipolitiskt obunden hjälporganisation som till exempel Röda korset, Unicef, Läkare utan gränser eller Situation Stockholm.
Då går dessutom alla de pengar man ger till hjälpverksamheten.Informationen på denna sida har hämtats från Svenska kyrkans, Skatteverkets och Humanisternas hemsidor samt hemsidan ateism.se
Uturkyrkan.se är partipolitiskt, förenings och religiöst obunden och har ingen koppling till dessa organisationer eller hemsidor.


Handla i shoppen
Har du slutat betala tionde till kyrkan?
I så fall har du kanske råd att köpa en tröja istället?Creeper